Realizačný tím

 • Členovia členskej schôdze
  Mgr. Ján Šamaj – člen
  Mgr. Tomáš Pšenka – zástupca trénerov
  Ing. Jozef Baťala – zástupca rodičov
  Brantner Fatra, s.r.o. v zastúpení Ing. Juraj Belica - zástupca sponzorov
  Mgr. Martin Kalnický - člen
 • Predsedníctvo MHA MARTIN
  Predseda:             Mgr. Milan Murček
  Podpredseda:        Mgr. Pšenka Tomáš
  Člen:                    Mgr. Šamaj Ján – zástupca ZŠ Gorkého
  Člen:                    Ďuris Jozef – zástupca rodičov
  Člen:                    Ing. Belica Juraj – zástupca sponzorov
 • Dozorná rada MHA MARTIN
  Člen:                     Ing. Laššák Dušan – hlavný kontrolór mesta Martin
  Člen:                     Maťovčík Pavol – zástupca rodičov
  Člen:                     Stančok Robert – zástupca trénerov
 • Tréneri
  Mgr. Pšenka Tomáš – licencia A - mandátny tréner SZĽH
  Mgr. Majerov Ján – licencia B
  Mgr. Mrukvia František  ml. – licencia A -  mandátny tréner SZĽH
  Mrukvia František st. – licencia B
  Škuta Viliam – licencia B – mandátny tréner SZĽH
  Markovič Vladimír – licencia C
  Stančok Róbert – licencia D ( prihlásený na kurz licencie C)
  Ing. Bujňák Ján – licencia C
  Richter Marián – licencia C (prihlásený na kurz licencie B) – tréner brankárov
  Dzubina Michal – tréner brankárov
  Miklošovič Dušan – tréner brankárov
  Petrovič Ľubomír
  Bukovinský Roman
  Ing. Kyselica Juraj
  Pračko Andrej
  Pročka Marián